राजिया रे दूहा सारु http://rajiaduha.blogspot.com क्लिक करावें रज़वाड़ी टेम री ठावकी ख्यातां रो ब्लॉग आपरै सांमै थोड़ाक टेम मा आरीयो है वाट जोवताईज रौ।

आइ श्री सोनल मा स्तुती(छंद -चचॅरी)

Rao GumanSingh Rao Gumansingh

आपती शांती अपार कापती कलेशो कराल, जगहित उतम विचार नित नित करती
उन्नत सेवती आचार, पावन प्रगटती प्यार,शोधती संसार सार सदगुण धरती
माया छाया थी बहार,एना वाणी विचार, करीए स्वीकार हटे भवदुख भरती
सोनल शुभ देव सगती, मढडे तप तपती महती जगदंबा ध्यान धरती मंगल मुरती
सोरठ कच्छ गुजॅराय जातिजन जग हिताय पावन सुप्रवास थाय दिव्यानंद दरसे
मानव मेळा भराय शारद मंदिर स्थपाय संस्कृति स्थानक रचाय मंगल वरसे
भकित नीति भणाय,वेद धमॅ विचाराय काव्य शास्त्र तणी अमी सरणी निझॅरति
सोनल शुभ देव सगती मढडे तप तपती महती जगदंबा ध्यान धरती मंगल मुरती
आवी करवा उद्धार आवड फरी ने उदार खोडल प्रतिपाळ प्रसिद्ध वरवडी पधारी
करसे अज्ञान नाश पाथरसे नव प्रकाश दरस ज्ञान रवि उजाश धमॅ कमॅ धारी
वंदे "क्षेम"वारवार सोनल शरणे स्वीकार हे अमार जीवन गंगधार भागीरथ्थी
सोनल शुभ देव सगती मढडे तप तपती महती जगदंबा ध्यान धरती मंगल मुरती

《  कवि श्री खेमराज खेतदान गढवी //मोरारदान सुरताणीया 》