राजिया रे दूहा सारु http://rajiaduha.blogspot.com क्लिक करावें रज़वाड़ी टेम री ठावकी ख्यातां रो ब्लॉग आपरै सांमै थोड़ाक टेम मा आरीयो है वाट जोवताईज रौ।

एक बार आओजी जवाईजी पावणा

Rao GumanSingh Rao Gumansingh

एक बार आओजी जवाईजी पावणा
थाने सासूजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना
सासूजी ने मालुम होवे म्हारे भाई आज होयो
म्हारे घरे से मौक्ळो काम सासूजी मने माफ़ करो...
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने सुसराजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना
सुसराजी ने मालूम होवे बाप म्हारो सेहर गयो
म्हारे घर से लारलो काम
सुसराजी मने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने साळीजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना
साळीजी ने मालुम होवे साढुजी ने भेजू हूँ
म्हारा साढुजी नाचेला सारी रात
साळीजी मने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने बुवाजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना
बुवाजी ने मालुम होवे म्हारे भी बुवाजी आया
बुवासासुजी ने जोडू लंबा हाथ बुवाजी मने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने लाडीजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना
लाडीजी बुलावे तो लाडोजी भी आवे है
मैं तो जाऊंला सासरिये आज साथिङा मने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा...........
थाने सासूजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना....
थाने सुसराजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना...
थाने साळीजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना....
थाने बुवाजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना...
थाने लाडीजी बुलावे घर आव जवाई लाड्कना...

1 comments:

  1. बेनामी ने कहा…

    по моему мнению: благодарю. а82ч